^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Март 201811 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.6°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 6.4°C
Усреднена атм. налягане 990.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 mph
Усреднена скорост на поривите 3.8 mph
Усреднена посока навятъра 103° (ИЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 63.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 11.5°C на 11 в 13:21
Min. температура 5.2°C на 11 в 23:59
Max. влажност 92% на 11 в 23:59
Min. влажност 75% на 11 в 13:23
Max. атм. налягане 992.1 hPa на 11 в 11:08
Min. атм. налягане 989.0 hPa на 11 в 23:48
Max скорост на вятъра 7 mph на 11 в 14:56
Maxскорост на поривите 13 mph от 111 °(ИЮИ) на 11 в 14:55
Max индекс на топлината 11.5°C на 11 в 13:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.7°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 4.9°C
Усреднена атм. налягане 991.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.6 mph
Усреднена скорост на поривите 10.2 mph
Усреднена посока навятъра 55° (СИ)
Месечни валежи 13.2 mm
Годишни Валежи 76.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 22:25
Max. температура 6.7°C на 12 в 03:28
Min. температура 4.8°C на 12 в 23:56
Max. влажност 95% на 12 в 23:59
Min. влажност 92% на 12 в 00:01
Max. атм. налягане 998.6 hPa на 12 в 23:58
Min. атм. налягане 987.9 hPa на 12 в 05:47
Max скорост на вятъра 14 mph на 12 в 18:22
Maxскорост на поривите 21 mph от 049 °(СИ) на 12 в 14:45
Max индекс на топлината 6.7°C на 12 в 03:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.1°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 4.4°C
Усреднена атм. налягане 1004.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.0 mph
Усреднена скорост на поривите 3.6 mph
Усреднена посока навятъра 291° (ЗСЗ)
Месечни валежи 13.2 mm
Годишни Валежи 76.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 10.8°C на 13 в 13:22
Min. температура 4.9°C на 13 в 00:19
Max. влажност 95% на 13 в 03:20
Min. влажност 65% на 13 в 12:40
Max. атм. налягане 1007.9 hPa на 13 в 21:41
Min. атм. налягане 998.6 hPa на 13 в 00:01
Max скорост на вятъра 9 mph на 13 в 09:09
Maxскорост на поривите 13 mph от 295 °(ЗСЗ) на 13 в 13:26
Max индекс на топлината 10.8°C на 13 в 13:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.4°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 4.1°C
Усреднена атм. налягане 1002.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.4 mph
Усреднена скорост на поривите 10.8 mph
Усреднена посока навятъра 154° (ЮЮИ)
Месечни валежи 13.4 mm
Годишни Валежи 76.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 05:41
Max. температура 11.1°C на 14 в 12:10
Min. температура 3.3°C на 14 в 05:46
Max. влажност 90% на 14 в 02:39
Min. влажност 69% на 14 в 12:16
Max. атм. налягане 1007.6 hPa на 14 в 00:35
Min. атм. налягане 994.6 hPa на 14 в 23:59
Max скорост на вятъра 15 mph на 14 в 23:23
Maxскорост на поривите 26 mph от 134 °(ЮИ) на 14 в 23:48
Max индекс на топлината 11.1°C на 14 в 12:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.7°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 4.3°C
Усреднена атм. налягане 991.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.2 mph
Усреднена скорост на поривите 15.3 mph
Усреднена посока навятъра 142° (ЮИ)
Месечни валежи 15.2 mm
Годишни Валежи 78.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 14:19
Max. температура 6.1°C на 15 в 00:26
Min. температура 5.4°C на 15 в 14:04
Max. влажност 95% на 15 в 23:59
Min. влажност 86% на 15 в 03:58
Max. атм. налягане 994.6 hPa на 15 в 00:01
Min. атм. налягане 989.9 hPa на 15 в 06:37
Max скорост на вятъра 16 mph на 15 в 03:54
Maxскорост на поривите 31 mph от 138 °(ЮИ) на 15 в 00:25
Max индекс на топлината 6.1°C на 15 в 00:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.5°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 3.5°C
Усреднена атм. налягане 1001.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.7 mph
Усреднена скорост на поривите 16.1 mph
Усреднена посока навятъра 128° (ЮИ)
Месечни валежи 18.8 mm
Годишни Валежи 82.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 23:07
Max. температура 5.9°C на 16 в 02:23
Min. температура 2.1°C на 16 в 22:35
Max. влажност 96% на 16 в 01:42
Min. влажност 84% на 16 в 23:59
Max. атм. налягане 1011.0 hPa на 16 в 23:55
Min. атм. налягане 994.1 hPa на 16 в 00:03
Max скорост на вятъра 17 mph на 16 в 09:48
Maxскорост на поривите 30 mph от 143 °(ЮИ) на 16 в 17:24
Max индекс на топлината 5.9°C на 16 в 02:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 0.5°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване -2.9°C
Усреднена атм. налягане 1013.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 12.9 mph
Усреднена скорост на поривите 20.0 mph
Усреднена посока навятъра 105° (ИЮИ)
Месечни валежи 19.0 mm
Годишни Валежи 82.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 17 в 16:40
Max. температура 2.8°C на 17 в 00:01
Min. температура -1.6°C на 17 в 17:18
Max. влажност 92% на 17 в 16:38
Min. влажност 61% на 17 в 12:31
Max. атм. налягане 1014.8 hPa на 17 в 10:16
Min. атм. налягане 1010.9 hPa на 17 в 00:01
Max скорост на вятъра 24 mph на 17 в 22:27
Maxскорост на поривите 38 mph от 111 °(ИЮИ) на 17 в 16:40
Max индекс на топлината 2.8°C на 17 в 00:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Март 2018 до днес 17
Усреднена температура 5.3°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 3.3°C
Усреднена атм. налягане 1000.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.3 mph
Усреднена скорост на поривите 11.9 mph
Усреднена посока навятъра 120° (ИЮИ)
Месечни валежи 34.8 mm
Годишни Валежи 98.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 22:25
Max. температура 11.5°C на 11 в 13:21
Min. температура -1.6°C на 17 в 17:18
Max. влажност 96% на 16 в 01:42
Min. влажност 61% на 17 в 12:31
Max. атм. налягане 1014.8 hPa на 17 в 10:16
Min. атм. налягане 987.9 hPa на 12 в 05:47
Max скорост на вятъра 24 mph от 111°(ИЮИ) на 17 в 22:27
Maxскорост на поривите 38 mph от 090°(И) на 17 в 16:40
Max индекс на топлината 11.5°C на 11 в 13:21
Avg daily max temp7.8°C
Avg daily min temp3.5°C
Growing degrees days :0.0GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 00:06hrs ET :1.4 mm 279.0 W/mВ
02 02:42hrs ET :1.6 mm 566.0 W/mВ
03 00:00hrs ET :0.5 mm 125.0 W/mВ
04 00:00hrs ET :0.4 mm 202.0 W/mВ
05 02:18hrs ET :1.0 mm 647.0 W/mВ
06 00:00hrs ET :0.7 mm 339.0 W/mВ
07 03:36hrs ET :0.9 mm 728.0 W/mВ
08 00:36hrs ET :0.6 mm 570.0 W/mВ
09 06:18hrs ET :1.1 mm 566.0 W/mВ
10 00:00hrs ET :0.7 mm 287.0 W/mВ
11 01:12hrs ET :1.3 mm 775.0 W/mВ
12 00:00hrs ET :0.6 mm 81.0 W/mВ
13 02:12hrs ET :1.1 mm 701.0 W/mВ
14 05:06hrs ET :1.5 mm 666.0 W/mВ
15 00:00hrs ET :0.6 mm 223.0 W/mВ
16 00:00hrs ET :0.3 mm 88.0 W/mВ
17 01:12hrs ET :1.5 mm 800.0 W/mВ


Превалявания Общо
13.2 mm на 12
00.2 mm на 14
01.8 mm на 15
03.6 mm на 16
00.2 mm на 17